Technologie

Dodavatelem naší technologie je společnost Beersun s.r.o. z Prostějova. Základem je varna o objemu 20hl s parním ohřevem. Hlavní kvašení probíhá v CK tancích o objemech 1000 a 2000 litrů. Ležení probíhá v ležáckých tancích o objemu 1000, 2000 a 4000 litrů. Všechny tyto nádoby jsou dvouplášťové, umíme tedy regulovat teplotu v jednotlivých tancích dle potřeby a druhu piva.

Projekt výstavby a zařízení pivovaru pod názvem  SOCIÁLNÍ PODNIK – SLOVÁCKÝ PIVOVAR, S.R.O. byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Hlavním cílem projektu je vznik nového sociálního podniku.

Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003344

Varna